Lộ diện người thay ông Cấn Văn Nghĩa

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn sẽ kiêm luôn mảng tài chính và tài trợ sau khi ông Cấn Văn Nghĩa xin từ chức.

Keyword đầu tiên có dấu
Ông Trần Quốc Tuấn

Theo quy định của điều lệ hoạt động VFF, BCH chưa thể bầu ra tân Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính thay ông Cấn Văn Nghĩa, người đã nộp đơn xin từ chức trước đó. VFF sẽ phải đợi đến đại hội thường niên dự kiến diễn ra vào tháng 12/2019 để bầu chọn người mới.

Trong khoảng thời gian 6 tháng tới, ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn sẽ kiêm luôn mảng tài chính và tài trợ. Ông Lê Khánh Hải, Chủ tịch VFF, cho biết công việc liên quan đến tài chính vẫn được vận hành tốt và sẽ tiếp tục giữ được sự ổn định với sự giúp sức của ban vận động tài trợ và ban tổng thư ký do các công Lê Văn Thành và Lê Hoài Anh đứng đầu.

Trong lịch sử tồn tại của VFF, chưa bao giờ có chuyện một vị Phó chủ tịch xin rút lui sau 6 tháng làm việc và ông Cấn Văn Nghĩa là người đầu tiên. Do đó, VFF đang rất thận trọng chứ không vội vàng bổ nhiệm một vị Phó chủ tịch mới nhằm tránh sự việc tương tự tái diễn.